Κίβδηλη αναζωπύρωση

Γραμμένο από :   Ζακ Πουνέν Κατηγορίες :   Θρησκευτική ή πνευματική
Article Body: 

Τόσο ο Ιησούς όσο και οι Απόστολοι Του, επανειληµµένα προειδοποίησαν ότι οι έσχατες µέρες θα χαρακτηρίζονται από ευρέως διαδεδοµένη απάτη καθώς και από πλήθος ψευδοπροφητών (Ματθ.24:3-5, 11, 24 Α΄Τιµόθ.4:1) - και έχουµε δει τέτοιους πολλούς τις τελευταίες δεκαετίες.

Γιατί άραγε εκατοµµύρια Χριστιανών εξαπατούνται από τους ψευδοπροφήτες και τις ψευδοαναζωπυρώσεις; Και ακόµα, γιατί τόσοι πολλοί κήρυκες υποκύπτουν σε πειρασµούς ανηθικότητας και πλεονεξίας;

Παραθέτω κάποιους από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι συµβαίνουν αυτά:

1. Οι περισσότεροι εκ των Χριστιανών των ηµερών µας δεν γνωρίζουν καλά τι διδάσκει η Καινή ∆ιαθήκη, επειδή δεν την έχουν µελετήσει προσεκτικά. Επόµενο είναι να ακολουθούν τις διδασκαλίες των αρχηγών τους και όχι τις διδασκαλίες της Καινής ∆ιαθήκης.

2. Τα θαύµατα (υπερφυσικά χαρίσµατα) έχουν αποκτήσει για αυτούς µεγαλύτερη σπουδαιότητα από τον χαρακτήρα τους (υπερφυσική ζωή).

3. Ο υλικός πλούτος είναι για αυτούς σηµαντικότερος από τον πνευµατικό πλούτο.

4. Είναι ανίκανοι να διακρίνουν µεταξύ της ψυχικής φρενίτιδας ή της ψυχολογικής χειραγώγησης από τη µία και της γνήσιας ενέργειας του Αγίου Πνεύµατος από την άλλη. Η αιτία είναι και πάλι άγνοια της Καινής ∆ιαθήκης.

5. Είναι επίσης ανίκανοι να κάνουν διάκριση µεταξύ της ψυχοσωµατικής θεραπείας (θεραπεία που έρχεται µέσω υιοθέτησης θετικών στάσεων του νου) και της υπερφυσικής θεραπείας στο όνοµα του Ιησού Χριστού.

6. Ο συναισθηµατικός ενθουσιασµός και οι παράξενες «θαυµατουργικές» εκδηλώσεις έχουν γίνει για αυτούς πιο σηµαντικά από την εσωτερική χαρά της καρδιάς στον Κύριο.

7. Για τους ηγέτες, το έργο τους µεταξύ των ανθρώπων έχει γίνει σηµαντικότερο από το εσωτερικό περπάτηµά τους µε τον Θεό.

8. Η επιδοκιµασία των ανθρώπων είναι για τους ηγέτες αυτούς σηµαντικότερη από την επιδοκιµασία του Θεού.

9. Ο αριθµός των παρευρισκοµένων στις συγκεντρώσεις τους, έχει γίνει για τους ηγέτες αυτούς σηµαντικότερο από το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς αφιερωµένοι στον Χριστό ή όχι.

10. Το χτίσιµο του δικού τους προσωπικού βασιλείου και των οικονοµικών τους αυτοκρατοριών έχει αποκτήσει για αυτούς µεγαλύτερη σηµασία από το φύτεµα µιας τοπικής εκκλησίας και την προσφορά τους ως υπηρετών σε αυτήν τη τοπική εκκλησία (Ιερεµίας 6:13).

Όλα αυτά είναι τα ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ µε όσα δίδαξε ο Ιησούς. Το αντίθετο του Χριστού ονοµάζεται στην Καινή ∆ιαθήκη «αντί-Χριστος». Αν οι Χριστιανοί δεν µπορούν να τα δουν αυτά καθαρά, όταν ο Αντίχριστος θα εµφανιστεί στο προσκήνιο µε τα παραπλανητικά του σηµεία και τεράστια (Β Θεσσαλονικείς 2:3-10), τότε και εκείνοι τυφλωµένοι θα τον δεχτούν. Όταν οδηγείται κανείς από το Πνεύµα του Χριστού θα έχει ακριβώς το αντίθετο πνεύµα από αυτό που αναφέρθηκε στα παραπάνω σηµεία.

Τα λόγια του Ιησού στο Ματθ.7:13-27 θα µπορούσαν να παραφραστούν ως εξής µέσα στα πλαίσια των κεφαλαίων 5-7 του ίδιου ευαγγελίου:

«Τόσο η πόρτα όσο και η οδός που οδηγούν στην ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ είναι πολύ στενές - όπως σας περιέγραψα πριν (Ματθ.κεφ.5-7). Θα έρθουν όµως ψευδοπροφήτες που θα σας πουν ότι η πόρτα και η οδός δεν είναι στενές αλλά αντίθετα εύκολες και φαρδιές. Φυλαχτείτε από αυτούς. Θα µπορέσετε εύκολα να τους ξεχωρίσετε παρατηρώντας τον καρπό του χαρακτήρα τους: ζουν µια ζωή απαλλαγµένη από θυµούς, από επιθυµίες γυναικών, από την αγάπη προς τα χρήµατα και από το να αναζητούν αγωνιωδώς να αυξήσουν τον υλικό τους πλούτο (όπως κάνουν οι κοσµικοί άνθρωποι); Κηρύττουν εναντίον όλων αυτών όπως εγώ; (Ματθ.5:21-32 και 6:24-34). Αυτοί οι ψευδοπροφήτες µπορεί να έχουν υπερφυσικά χαρίσµατα και να κάνουν θαύµατα, ακόµα και να θεραπεύουν ανθρώπους στο Όνοµά Μου, θα τους στείλω όµως όλους στην κόλαση την ηµέρα της Κρίσης, επειδή δεν Με εγνώρισαν (ως τον ΑΓΙΟ ΘΕΟ) ούτε απαρνήθηκαν την αµαρτία στην προσωπική τους ζωή (Ματθ.7:21-23). Αν λοιπόν θέλετε να χτίσετε µια εκκλησία πάνω στο βράχο που δεν θα κλονιστεί ποτέ, ούτε θα γκρεµιστεί στον αιώνα, προσέξτε να κάνετε όσα εγώ σας παρήγγειλα τώρα (δηλ. στο Ματθ.5-7). Τότε θα είµαι πάντοτε µαζί σας και η εξουσία Μου θα σας υποστηρίζει (Ματθ.28:20,18). Αν όµως µόνο ακούτε αυτά που σας λέω αλλά δεν τα κάνετε, τότε αυτό που θα χτίσετε µπορεί να φαίνεται στους ανθρώπους σαν µεγάλη και επιβλητική εκκλησία, αλλά µια µέρα σίγουρα θα πέσει και θα συντριφθεί (Ματθ.7:25).»

Πώς µπορούµε λοιπόν να οικοδοµήσουµε µια στερεή εκκλησία αυτές τις έσχατες ηµέρες;

1. Πρέπει να ζούµε πρακτικά τις αρχές της επί του όρους οµιλίας (Ματθ.5-7) και να τις κηρύττουµε συνεχώς.

2. Πρέπει να ζούµε στα πλαίσια της Καινής ∆ιαθήκης και όχι της παλαιάς οικονοµίας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουµε ξεκάθαρα τις διαφορές µεταξύ των δύο αυτών διαθηκών (Β΄Κορινθ.3:6). Πρέπει επίσης να κηρύττουµε την καινούρια οικονοµία

Στις µέρες µας, όταν κάποιοι κήρυκες διαπράττουν βαριά αµαρτήµατα, δικαιολογούν τους εαυτούς τους και παρηγορούνται µε παραδείγµατα από την Παλαιά ∆ιαθήκη όπου κάποιοι άγιοι έπεσαν επίσης σε αµαρτία. Και µετά από µια περίοδο σιωπής επανέρχονται στη διακονία τους. Αναφέρουν το παράδειγµα του ∆αβίδ που διέπραξε µοιχεία και του Ηλία που πέρασε από κατάθλιψη και λένε «Και όµως ο Θεός τους χρησιµοποίησε µετά από αυτό»! ∆εν αναφέρονται όµως στο παράδειγµα του Παύλου που έζησε µε νίκη και καθαρότητα µέχρι το τέλος της ζωής του.

Αυτό που διαφεύγει σε τέτοιου είδους κήρυκες (καθώς και στους περισσότερους Χριστιανούς) είναι ότι οι άγιοι της Παλαιάς ∆ιαθήκης δεν αποτελούν παράδειγµα για µας σήµερα. Σε µας στην περίοδο αυτή της χάριτος, έχουν δοθεί πολλά περισσότερα - και «σε όποιον πολύ έχει δοθεί, πολύ περισσότερο θα του ζητηθεί» (Λουκάς 12:48). Ο Ιησούς είναι µεσίτης της Νέας ∆ιαθήκης και είναι ΑΥΤΟΣ ο Αρχηγός της πίστης µας και το παράδειγµά µας σήµερα - όχι ο ∆αβίδ ή ο Ηλίας. Η διαφορά µεταξύ των αγίων της Παλαιάς ∆ιαθήκης (που απαριθµούνται στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους) και του Ιησού αναφέρεται στο Εβραίους 12:1-4. Λίγοι είναι όµως εκείνοι που ζουν αυτήν την πραγµατικότητα στη ζωή τους. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν δει ότι «ο Θεός προέβλεψε κάτι ΚΑΛΥΤΕΡΟ για µας» στην νέα διαθήκη Του µε τους ανθρώπους (Εβρ.11:40).

Κάθε ένας από µας µπορεί να πέσει µε τον τρόπο που έπεσαν αυτοί οι κήρυκες αν δεν προσέχουµε και δεν αγρυπνούµε - ο σατανάς είναι πονηρός εχθρός. Η ασφάλειά µας έγκειται στο να υπακούµε ακριβώς στις διδασκαλίες της Καινής ∆ιαθήκης και να υποτασσόµαστε σε ευσεβή ηγεσία. (και λέγοντας «ευσεβή» ηγεσία, αναφέροµαι σε ηγέτες που δεν έχουν ούτε ένα από τα λάθη που αναφέρθηκαν στα παραπάνω δέκα σηµεία). Αν είµαστε σοφοί και µάθουµε από τα λάθη άλλων, τότε µπορούµε να αποφύγουµε αυτά τα λάθη στους εαυτούς µας.

Ας είµαστε λοιπόν ταπεινωµένοι, µε το πρόσωπο «στο χώµα» ενώπιον του Κυρίου πάντοτε - γιατί εκεί είναι που θα λάβουµε ουράνιες αποκαλύψεις, όπως ο Ιωάννης (Αποκαλ.1:17). Αν ταπεινώσουµε εαυτούς, θα λάβουµε χάρη ώστε να είµαστε νικητές (Α Πέτρου 5:5). Και όταν το Άγιο Πνεύµα µας δείξει την αλήθεια, τόσο µέσα στον Θείο

Λόγο, όσο και την αλήθεια για

τους

εαυτούς

µας, ας είµαστε τελείως ειλικρινείς και ας «αγαπήσουµε την αλήθεια για να σωθούµε» από κάθε είδους αµαρτία. Με τον τρόπο αυτόν θα προστατευτούµε από τον ίδιο τον Θεό, από κάθε απάτη (Β Θες.2:10,11). Αµήν.